en English

دفاع از آزادی

این مرکز دفاع آنلاین، مملو از ابزارهای اقدام و اطلاعات، می تواند در دفاع و پیشبرد آزادی جهانی دین، عقیده و وجدان مورد استفاده قرار گیرد.

چی شده

کمپین ها - اقدام کنید

هشدارها/به روز رسانی های وضعیت

فهرست رویدادهای IRF آتی

برای دسترسی به منابع انتخاب شده روی پیوند کلیک کنید

  • مبانی آزادی مذهبی: این منابع به هر کسی که به آزادی مذهبی بین‌المللی علاقه دارد کمک می‌کند تا بداند چرا برای جامعه حیاتی است و چه کاری می‌توانند برای محافظت از آزادی مذهب و عقیده برای مردم در سراسر جهان انجام دهند. برای دسترسی به داستان‌هایی از سراسر جهان، راه‌هایی که می‌توانید در آن مشارکت کنید و پیوندهایی برای دسترسی به میزگردها و رویدادها کلیک کنید.  دسترسی به منابع
  • جوامع ایمانی: این منابع به رهبران مذهبی کمک می کند تا از موانع کنونی آزادی مذهبی بین المللی آگاه شوند و به آن موضوعات در جوامع خود بپردازند. برای دسترسی به داستان ها، اطلاعات سفرای منطقه ای که خستگی ناپذیر برای ترویج IRF کار می کنند، و منابع خدماتی برای رهبران برای به اشتراک گذاشتن با جوامع خود کلیک کنید.  دسترسی به منابع

  • پژوهشگران دانشگاهی: این منابع به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی و فرصت‌ها و سازمان‌هایی که به آنها کمک می‌کنند تا تفاوتی ایجاد کنند، بیاموزند. برای دسترسی به اخبار و اطلاعات در مورد IRF، فرصت های کارآموزی، تحقیقات دانشگاهی و موارد دیگر کلیک کنید.  دسترسی به منابع
  • فعالان و مدافعان: این منابع به فعالان کمک می کند تا آزادی مذهبی بین المللی را در جوامع محلی، ایالتی، ملی و بین المللی خود بیشتر درک کنند و از آن حمایت کنند. برای دسترسی به اطلاعات مربوط به مسائل جاری آزادی مذهبی در سراسر جهان، ابزارهای حمایت، استراتژی های گذشته و راه هایی که می توانید کمپین خود را برای ترویج IRF ایجاد کنید، کلیک کنید.  دسترسی به منابع
  • رهبران جوان: این منابع به رهبران جوان کمک می‌کند و در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی بیاموزند و فرصت‌ها و سازمان‌هایی را کشف می‌کنند که به آنها کمک می‌کنند تا تفاوت ایجاد کنند. برای دسترسی به اخبار و اطلاعات در مورد IRF، فرصت های کارآموزی، تحقیقات دانشگاهی و موارد دیگر کلیک کنید.  دسترسی به منابع

  • مدافعان حقوقی: این منابع وکلای مدافع حقوق بشر را به منابع تحقیقاتی قانونی و ارتباطات شبکه ای مجهز می کنند تا از حقوق اساسی همه محافظت کنند. برای دسترسی به ابزارهای تحقیقاتی آنلاین، به‌روزرسانی‌های IRF، اطلاعات مربوط به مسائل جاری و شبکه‌های قانونی کلیک کنید. دسترسی به منابع
  • سیاست گذاران: این منابع به سیاست گذاران کمک می کند تا سیاست ها و پیشنهادهایی را برای پیشبرد آزادی مذهبی بین المللی تدوین کنند. برای دسترسی به تحلیل‌ها، به‌روزرسانی‌های IRF، اطلاعات در مورد مسائل جاری، و نحوه مشارکت با IRF از طریق قانون‌گذاری و حمایت کلیک کنید. دسترسی به منابع

اجتماعی

درباره مسائل مربوط به آزادی مذهب و عقیده (FoRB) بیشتر بیاموزید.

آماده سازی و آموزش

بهترین شیوه ها برای حمایت و کمپین ها.

خود را برای عمل تجهیز کنید

اینجا کلیک کنید

اقدام

الهام بخش و رهبری تغییر برای افراد آسیب پذیر و تحت ستم. یک کمپین ایجاد کنید یا به آن بپیوندید.

رهبری اضطراری

اینجا کلیک کنید

کار با هم برای کرامت همه